Gwynedd Gynaladwy

image

Cychwynwyd Gwynedd Gynaladwy tua 1997, gyda unigolion  gyda gweledigaeth am Wynedd fwy cynaladwy.  Yn 2004 fe gofrestrwyd fel cwmni, er mwyn cyflwyno ceisiadau grant i weithio ar wahanol brosiectau. (Mae manylion o’n cyfarwyddwyr ar ein gwefan www.gwyneddgynaladwy.org.uk)  Erbyn hyn rydym wedi cwblhau sawl prosiect, e.e. Compostio, Lleihau Gwastraff, ac yn ddiweddar mae Frances Voelcker ein Ysgrifenyddes Cwmni, newydd gwblhau prosiect gyda 11 o wledydd eraill trwy Ewrop i edrych ar y ffyrdd gorau o insiwleiddo waliau trwchus.  Hefyd, rydym newydd lansio’r Siarter Fwyd i Wynedd.

Rydym wedi gweithio ar sawl prosiectau bwyd, ac yn 2007 trefnwyd Gweithdy ar sut i gychwyn Marchnad Ffermwyr, gyda Steve Garrett o Marchnad Glanyrafon, Caerdydd a Mo Ainscough o Farchnad Dolgellau.

Yn 2010 derbynwyd grant gan CAE i drefnu farchnad peilot ym Mhorthmadog.  Trefnwyd cyfarfod rhwng Seran Dolma, cydlynydd Gwynedd Gynaladwy ar y pryd, Mirain Gwyn, Llwyddo yng Ngwynedd, Cyngor Gwynedd, Cynan Jones, Gardd Fadarch ac Awel Irene, Gwerin-y-Coed .

Cawsom y cyfarfod cynta gyda’r cynhyrchwyr Mis Medi 2010, gyda’r farchnad cyntaf yn Y Ganolfan, Porthmadog Mis Rhagfyr.  Roedd yn llwyddianus dros ben, gyda cannoedd yno. 

Ers hynny, mae cyfarwyddwyr Gwynedd Gynaladwy yn gwirfoddoli i wneud te a coffi, a prydau ysgafn yn y gegin, gynta oll i’r cynhyrchwyr sydd yn gweithio mor galed i gael eu cynnyrch yno, ac hefyd i’r cwsmeriaid, ac mae hyn yn rhoi naws cymdeithasol i’r farchnad.
Rwyf hefyd ar y bwrdd llywio, sy’n cwrdd bob hyn a hyn i drafod materion sy’n codi.

Mae Gwynedd Gynaladwy yn falch iawn o’r ymroddiad yma i’r farchnad. 
Am fwy o fanylion am ein gwaith, ewch i’n gwefan www.gwyneddgynaladwy.org.uk

Cynthia Hughes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Details


imageWebsite: www.gwyneddgynaladwy.org.uk


Email: cynthia@gwyneddgynaladwy.org.uk


Rhif y Cwmni : 5535254

Latest Photos

www.flickr.com
 

>> view more

Location


View Y Ganolfan, Porthmadog in a larger map