Newyddion

 

CONGRATULATIONS TO CATHRYN CARIAD CHOCOLATES (Saesneg yn unig ar gael)
CONGRATULATIONS TO CATHRYN CARIAD CHOCOLATES

Congratulations to Cathryn Cariad Chocolates for winning a bronze award for her Coffee and Cardamon bar in the World Finals of the International Chocolate Awards.


MUG RUN (Saesneg yn unig ar gael)
Mug Run

Mug Run, our new coffee roaster will making their debut at the October market on 29th

Mwy o fanylion - cliciwch yma


INTERNATIONAL CHOCOLATE AWARDS (Saesneg yn unig ar gael)

CATHRYN CARIAD CHOCOLATES

The market is proud to congratulate Cathryn Cariad Chocolates on having two products shortlisted for the International Chocolate Awards.

“The International Chocolate Awards is pleased to announce the Grand Jury Finalists of the 2016 British National Competition, which was judged in York, 21 – 24 April, 2016.

The judging panel included regular UK judges, along with pastry chefs, restaurateurs, journalists and other specialists from the York area and members of our international Grand Jury panel.

The Grand Jury Finalists are the entries that made it through to the final Grand Jury round, following an initial technical Selection round and two days of Main round judging. The Finalists are the nominations from which the Grand Jury select the prize winners, through private voting. "

Winners will be announced at a Prize Ceremony, 16 June 2016, in York.

The 2016 British National Grand Jury Finalists - click here

Website - click here


CONGRATULATIONS TO CATHY CATHRYN CARIAD CHOCOLATES ON HER LATEST AWARDS FOR THE FABULOUS CHOCOLATES (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)

CATHRYN CARIAD CHOCOLATES

She got five Gold Great Taste Award stars this time

- two for Lemon & Sea Salt Truffles (dairy free dark chocolate truffle, hiding a secret seam of lemon jelly)

- one for Tiramisu Truffle
s (dark and white chocolate truffle flavoured with coffee, marscapone and homemade coffee, cocoa and brandy liqueur)

- one for Salted Caramel Truffles
(milk chocolate truffle flavoured with homemade salted caramel and vanilla Halen Mon sea-salt)

- one for Maple Bacon Truffles
(dairy free dark chocolate truffle flavoured with maple syrup and Welsh bacon)


MELYN MÔN

MELYN MÔN - Recipe Butter

Fydd cwmni Melyn Mon yn lansio rysetia menyn newydd yng Nghanolfan Bodnant Dydd Sadwrn y 15fed o Dachwedd. Bydd 7 gwahanol fath o fenyn i chi flasu a prynu, ynghyd a rysetia syml i chi drio.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


MELYN MÔN - Recipe Butter (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)
MELYN MÔN - Recipe Butter

Transform a simple meal into gourmet deliciousness! Cut a slice of RECIPE BUTTER & melt onto cooked meat, fish or vegetables, or use to create
effortless restaurant style sauce...

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


CAE PAWB YN HEL ARIAN I AMBIWLANS AWYR
CAE PAWB YN HEL ARIAN I AMBIWLANS AWYR

Mae'r llun yn dangos 3 aelod o rhandiroedd Cae Pawb Porthmadog gyda siec i Ambiwlans Awyr Cymru am £266.75, sef elw ar ol gwerthu eu cynnyrch sbar yn Y Farchnad yn ddiweddar.


AWST 2014 - LLONGYFARCHIADAU!
LOGO GREAT TASTE

GWOBRAU GREAT TASTE 2014

LLONGYFARCHIADAU MAWR
i 4 o gynhyrchwyr lleol sy'n dod i Marchnad Cynnyrch Lleol Porthmadog bob mis, ar eu llwyddiant yn ennill gwobreuon Great Taste 2014 :-

 

GWOBRAU GREAT TASTE 2014 Yn y llun mae (chwith i'r dde) Eifion Howatson a'i ferch, June Jones o'r Ardd Fadarch, Cathryn o Cathryn Cariad Chocolate a Kurmang Rashid o Model Bakery.
shitake caviar pots

YR ARDD FADARCH wedi cael:
2 seren gyda'u Shitake Caviar

cariad chocs

CATHRYN CARIAD CHOCOLATES wedi cael:-
2 Aur am eu Siocled Tywyll gyda cyrens duon a licris,
1 Aur am eu Siocled Tywyll gyda coffi Cwmni Poblado (sydd yn rhostio'u coffi yng Ngroeslon, ac yn dod yn reolaidd i'r farchnad)
1 Aur am eu Tryffl gyda Mwyarduon a brandi

model bakery
MODEL BAKERY wedi cael :-
2 Seren am ei fara gyda olew, mel, hadau a perlysiau.
chorizso
CIG HOWATSON wedi ennill gyda'u chorizo
SIOE MÔN

SIOE MÔN

Hefyd, yn Sioe Mon daeth llwyddiant i OINC OINK yn Adran y Moch. Enillwyd pencampwriaeth y Moch Cymreig am y seithfed tro yn olynol, a pencampwriaeth y bridiau modern ar y diwrnod cyntaf, ac wedyn mynd ymlaen i ennill y prif pencampwriaeth ar yr ail ddiwrnod.


GORFFENNAF 2014 - CAE PAWB YN HEL ARIAN AT AMBIWLANS AWYR CYMRU
cae mawr porthmadog

Mis Gorffennaf 2014 daeth criw rhandiroedd Cae Pawb Porthmadog i'r farchnad i werthu eu cynnyrch sbar. Gwnaethpwyd £266.75 tuag at Ambiwlans Awyr Cymru. Diolch i bawb am eu cyfraniad, ac i bawb am eu cefnogaeth tuag at yr elusen bwysig yma.


MAI 2014 - MIS YMA, MAE EBONI AC EIFORI YN DATHLU SAWL LLWYDDIANT, YN CYNNWYS :-
EBONI AC EIFORI
(1) Eu bod nhw wedi gofrestru gyda Cotswold Fayre, sy'n un o ddosbarthwyr mwyaf o fwydydd arbenigrwydd.
(2) Fod eu Saws Taffi yn cael eu orchuddio gyda Siocled Nomnom , ac yn cael eu gwerthu mewn bariau.
(3) Mae 5 o'u cynnyrch yn cystadlu yn y Great Taste Awards 2014, ac yn cael eu arddangos wythnos yma yn Caffee Culture Olympia, Llundain.
(4) Maent newydd ddechra gwerthu eu cynnyrch yn Sw Gaer, Abakhan, Tweedmill, Llyfrgell Aberystwyth, a'r Gloddfa Gopr yn Amlwch.
(5)Bydd ganddynt stondin yn Eisteddfod yr Urdd, Bala diwedd y mis. Galwch fewn i'w gweld a blasu eu cynnyrch !

EBRILL 2014 - GWOBRAU BLAS A DAWN - GOREUON GWYNEDD YN NHERMAU BLAS A TALENT
blas

Cafodd y goreuon ymhlith cynhyrchwyr bwyd, diod, celf a chrefftau Gwynedd eu cydnabod a'u gwobrwyo dydd Sadwrn, 29 Mawrth yn Marchnad Cynnyrch Lleol Porthmadog.

Dyma’r pumed flwyddyn i wobrau Blas a Dawn Gwynedd gael eu cynnig fel rhan o’r fenter Llwyddo yng Ngwynedd, sy’n rhan o’r Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 (a gydlynir gan Gyngor Gwynedd ar ran Partneriaeth Economaidd Gwynedd), sydd â’r nod o hyrwyddo cynhyrchwyr o fewn y sir. Arianwyd y gwobrau eleni hefyd gan y Gronfa Pysgodfeydd Eworp ar gyfer Cymru.

Meddai Dafydd Iwan, Cadeirydd Partneriaeth Economaidd Gwynedd “Mae gan gynhyrchwyr o bob math gyfraniad allweddol i'w wneud i economi, cymeriad a diwylliant Gwynedd. Bwriad y gwobrau yma ydi dathlu ymdrechion y cynhyrchwyr gorau a phwysleisio safon eu cynnyrch. Trwy'r cynllun Llwyddo yng Ngwynedd, mae'n fwriad gennym ddarparu llwyfan i'r gorau o Wynedd i bawb ei werthfawrogi.”

Comisiynwyd crefftwr Llechan Las o Flaenau Ffestiniog i wneud y gwobrau eleni sef platiau hyfryd allan lechi lleol.  Roedd chwech categori yn y gystadleuaeth eleni a daeth ceisiadau safonol i law. .. cliciwch yma i ddarllen mwy.


MAWRTH 2014 - GWOBRAU BLAS A DAWN
poster

Mis yma, mae Llwyddo yng Ngwynedd wedi trefnu i gael seremoni gwobreuo Blas a Dawn 2013-14 yn y farchnad. Mae'n cydnabod a gwobrwyo’r goreuon ymhlith llwyddiannau Gwynedd ac Ynys Mon, yn y sectorau bwyd, diod, celf a chrefft. Bydd Gerallt Pennant, o Rhaglen Heno, S4C, sy’n byw yn lleol, yno i gyflwyno’r seremoni.

Hefyd, mae 2 arddangsfeydd coginio gyda Kevin Williams, Gwesty Ael y Bryn, Dyffryn Ardudwy, sy’n aelod o Dim Coginio Cenedlaethol Cymru ers 2002. Mae’r cyntaf am 10 yn y bore, ac yn arbennig i blant, ac os ydych yn gwybod am unrhyw blentyn sydd a diddordeb mewn goginio, croeso iddynt ymuno. Bydd yr ail yn syth ar ol y seremoni wobreuo, sy’n cychwyn am 12.30.

Bydd sawl gynhyrchwyr newydd yn ymuno a’r farchnad, e.e. Selective Seafood, Cryms - sy’n gwerthu bisgedi shortbread, Crasdy’r Gadair, a Sudd Afal Mon, ac wrth gwrs fydd yr cynhyrchwyr arferol yno gyda llysiau, cig a porc, madarch, caws gafr, siocledi, cacenni, bara, coffi masnach deg sy’n cael ei rostio yng Ngwynedd.

Mae’n siwr o fod yn farchnad bywiog.


    RHAGFYR 2013 - GWAHODDIAD I DDYSGWYR

    Gwahoddiad i ddysgwyr y Gymraeg - cliciwch yma


    RHAGFYR 2013
    Yn y farchnad mis yma fydd Gill’s Plaice yn gwerthu hwyaid gwyllt ayyb, a Gerddi Deudraeth yn gwerthu torchau maent wedi paratoi yn eu gerddi ym Mhortmeirion. Cymerwch y cyfle i fod yn drefnus at y Nadolig drwy archebu eich cynnyrch a’ch anrhegion at y farchnad nesa, fydd yn cael ei gynnal y Sadwrn o flaen y Nadolig, ar yr 21 o Rhagfyr.


Criw Cae Pawb  

CRIW CAE PAWB YN HEL ARIAN I AMBIWLANS AWYR CYMRU
Yn ddiweddar, daeth Criw Rhandiroedd Cae Pawb, Porthmadog i’r farchnad i werthu eu cynnyrch sbar, gyda’r elw o £224.27 yn mynd i Ambiwlans Awyr Cymru. Dyma lun rhai fu’n helpu ar y stondin, gyda Gerallt Pennant. Yn ddiweddar, ymunodd Gerallt gyda Rhys Meirion a rhai eraill o Cerddwn Ymlaen i gerdded o Abertawe i Gaernarfon, ac codwyd £103,749.70 tuag at yr Ambiwlans Awyr.


Great Taste Awards

 

Awst 2013
Mae tri o’n cynhyrchwyr wedi ennill Ser Aur yn y Great Taste Awards ddiweddar :-

(1) Cariad Chocolates am eu tryffls chwisgi, mel, coffi espresso a Merlin,
(2) Yr Ardd Fadarch am eu Umami
(3) Eboni & Eifori am eu Butternut Crunch, Saws Taffi a Saws Taffi gyda halen


Awst 2013
RHANDIROEDD CAE PAWB PORTHMADOG YN CYNNIG EI CYNNYRCH I’R AMBIWLANS AWYR

Criw Cae Pawb

 

Mae Criw Cae Pawb Porthmadog unwaith eto yn ymuno a’r farchnad cynnyrch lleol Mis Awst i werthu eu cynnyrch sbar, gyda’r arian yn mynd i’r Ambiwlans Awyr. Maent wedi gwneud hyn ers dwy flynedd, ac wedi rhoi dros £300.00 iddynt.Rhai o’r criw yn Cae Pawb


Gorffennaf 2013 Gerddi Deudraeth

Bydd Gerddi Deudraeth yn y Farchnad mis yma, gyda’i llysiau. Menter Gymdeithasol newydd yw Gardd Deudraeth, wedi ei gymryd ymlaen gan Deudraeth Cyf. Mae’r ardd wedi ei leoli yn yr hen feithrinfa ym Mhortmeirion, sydd gyda twneli poli a tai Gwydr yn ogystal â lle i dyfu tu allan. Mae wedi ei sefydlu er mwyn hybu gweithgaredd economaidd, hyrwyddo bwyta’n iach a lleihau llygredd. Hefyd yn ogystal mae’n rhoi cyfle am hyfforddiant, i godi hyder ac i ddod yn rhan o’r gymuned.


Mehefin 2013 Richlin, Cynnyrch Gaf

Bydd Richlin, Cynnyrch Gafr, yn gwerthu cig gafr yn y farchnad nesa, ac mae croeso i chi ffonio nhw i ofyn iddynt ddod a’ch archeb i’r farchnad nesa diwedd Mis Mehefin. Rhifa ffon yw : 07733052216 / 07501133514.


Ebrill 2013 Saws Siocled gyda halen mor

Mae Cariad Chocolate wedi lansio ei Saws Siocled gyda halen mor, a medrwch ei ddefnyddio mewn sawl ffordd :

Medrwch ddefnyddio’r siocled tywyll yma yn syth o’r pot, ond medrwch hefyd ei gynhesu i wneud saws. Dyma awgrymiadau ar sut i’w ddefnyddio :-

* Ar eich hufen ia neu gacen
* Ar fara, tost neu mewn brechdan
* Yn eich coffi
* Mewn llefrith poeth
* Ar grempog neu waffl
* Neu’n syth o’r pot ..........

Nid oes llaeth yn y saws, ond medrwch ychwanegu hufen i’w wneud yn arbennig.


sgwariau taffiMawrth 2013

Bydd Sgwaria Taffi Meddal Siocled ar gael gan Eluned, Cegin Pennant

A hefyd, fydd gan Yr Ardd Fadarch gynnyrch newydd yn y farchnad nesaf - Rhinflas Mecsicanaidd sef Fajita hefo blas madarch!! - yn wych ar gyfer prydiau megis cyw iar mewn “wraps” .


At the January Market, Sinamon will be showing a display of her celebration and wedding cakes. If you are celebrating a special occasion this year Ffion will be more than happy to meet you and discuss your requirements.

Enillwyr y Raffl yn yr Farchnad Nadolig

1af : Mark Bristow, Talsarnau (£50.00)
2il : Linda Massarelli, Gellilydan (£20.00)
3ydd : Leanne Richards, Penmachno (£5.00)

Llongyfarchiadau i’r tri, a diolch i bawb am ddod i gefnogi’r farchnad.


image

 

Congratulations to Kurmang Rachid of the Model Bakery

Did you see our National T V star . Many Congratulations to Kurmang Rachid of the Model Bakery, Blaenau Ffestiniog on being selected as one of only 36 bakeries featured in the Britain's Best Bakery television programme, If you missed it click here to follow the programme


New producers in November include Siop Llanfrothen with ready meals. Siri from the Norwegian Kitchen with biscuits and waffles. Gwin Pant Du - Local wine producer. We also welcome back OP Huws with aeronia juice.


image  

Congratulations to one of our founder producers - The Mushroom Garden having won a National Trust nationwide award. Their Umami seasoning was the title of Best Innovative Product. 

Developed in North Wales, this forward thinking product made from dried shiitake mushroom powder, dried seaweed and Anglesey sea-salt expanded the company's product range and won over all the judges for its innovation and taste.

Cynan Jones from The Mushroom Garden was delighted:
"We're one of the National Trust's smallest tenants, yet this year we have won one of the key awards!"


Lluniau Diweddaraf

www.flickr.com
 

>> mwy

Lleoliad


I weld Y Ganolfan, Porthmadog mewn map mwy

Manylion Cyswllt

E-mail: post@marchnadporthmadogmarket.co.uk